Z gory do doliny

Goralská zo Zamaguria

1.
Z gory do doliny muntno vody shodži,
[:zodno nevjastecka švjokře nevyhodži.:]

2.
Kedž by i nevjasta zlote kvjaty syla,
[:to ji švjokra povjy, ze nic nerobjyla.:]

3.
Stuň ze jus nevjasto, boš še jus vyspala,
[:idž podojič krove, co či matka dala.:]

4.
Dy vy šče vjedželi, ze my kruf nimjeli,
[:poco šče Janicka do nos pošylali.:]

5.
Mogli šče go poslač do bogatyj džyfky,
[:byla by přivjedla štyry vyčeľunki.:]

6.
Štyry vyčeľunky a pjuntum jalovum,
[:byli by šče mjeli bogatum synovum.:]

7.
Čit ze bydž nevjasto, neotvjyroj gymby,
[:bo jak veznym sajte, vybyjym či zymby.:]

8.
Což by šče mi švjokro zymby vybijala,
[:mne šče ne na svojym hľebje vyhovala.:]

9.
A kedž še vum švjokro jesce malo vidži,
[:přinesym vom kota, co jus rok nevidži.:]

10.
Co jus rok nevidži, skura šnego viši,
[:jesce še vum přido, bedže hytol mysy.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť