A hoc ja malučká

1.
A hoc ja malučká, ale šikovnučká,
stanem ku milému ako pravá rúčka, hej, hej, hej!

2.
A hoc ja malučká, veľkého muža chcem,
čo by ma vyložil zo zeme na posteľ, hej, hej, hej!

alebo:

A hodz ja maľučka
Krásna nad Hornádom

1.
A hodz ja maľučka, ale šikovňučka,
stanem ku milému jaked prava rúčka, hej, hej, hej!

2.
A hodz ja maľučka, veľkeho muža scem,
co by me vyložel zo žemi na posceľ, hej, hej, hej!

3.
Zo žemi na posceľ a z posceli na žem,
takého ja, mamo, takého muža scem, hej, hej, hej!

4.
Hutorel mi milý, že má štyri voly,
že me budze vožic z hyži do komory, hej,hej, hej!

5.
A on me tak voži, ani neprestáva,
z hyži do komory, za vlasy me caha, hej, hej, hej!