Andulka konopě močila

1.
Andulka konopě močila,
žabka jí do kapsy skočila,
na druhý den, močila len,
žabka ji z kapsičky skočila ven, ven, ven,
žabka jí z kapsičky skočila ven.