Za Dunaj, děvča, za Dunaj

Moravská ľudová pieseň, Strání

1.
[:Za Dunaj, děvča, za Dunaj,:]
[:až ti bude zle, zavolaj.:]

2.
[:A já sem dosti volala,:]
[:až ňa hlavěnka bolela.:]

3.
[:Ej, tobě dobre a mně zle,:]
[:tebě ustele a mně ne.:]

4.
[:Tebě ustele poduškú,:]
[:a mně ledakde pod hruškú.:]