Za májovej tichej večeri

1.
Za májovej tichej večeri,
keď sme s milým spolu sedeli,
on mi šepkal úprimné slová,
drahá duša, ty musíš byť moja.

2.
Ja som jeho slovám verila,
ale oklamať som sa nedala,
ku mne chodil, inú miloval,
zo mňa si iba posmiech robieval.

3.
Počúvajte, kamrátky mé,
čo vám poviem, to je pravdivé,
nemilujte chlapcov tak verne,
lebo vás sklamú, jak sklamal môj mne.