Magura, Magura

Goralská zo Zamaguria

1.
Magura, Magura, ty moja ojcyzna,
pod Magurum zyjum gorali.
Pieniny, Pieniny vy vysoké skaly,
to goraľský švjat malý.
[:Šumí ľas, šumí ľas, šumí galonzecka,
a na goraf ftosky špjyvajum, hej špjyvajum,
dunajecko voda, hej, ty bystro voda,
na tyj vodže lutky plyvajum.:]

2.
Kicura, Kicura, ty moja ojcyzna,
pod Kicurum zyjum obuski.
Za Garby i Huta i Jyndryšo gora,
to Ryfaľský švjat malý.
[:Šumí ľas, šumí ľas, šumí galonzecka,
a na guraf ftosky špjyvajum, hej, špjyvajum,
ta ryfaľsko voda, hej, ty bystro voda
a f tyj vodže rybki plyvajum.:]

3.
Ej, přeľečol ftosek v kalinovy ľosek,
šivé pjorka na nim zabřžňali.
Co places džyfcyna, co places jedyna
a cy či je švjat maly.
[:Šumí ľas, šumí ľas, šumí galonzecka,
a na guraf ftosky špjyvajum, hej, špjyvajum,
zebrali mi hlopca a jo v švječe ofca,
ojcovje mi drugego radzum.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť