Ej, už sú sekeráši

1.
Ej, už sú sekeráši, ej, už sú sekeráši
[:za Malým Dunajkom, za Malým Dunajkom.:]

2.
Ej, zaplakalo diefča, ej, zaplakalo diefča
[:za svojím šuhajkom, za svojím šuhajkom.:]

3.
Ej, diefča zaplakalo, ej, diefča zaplakalo,
[:že sa nevydalo, že sa nevydalo.:]

4.
Ej, aj šuhaj zaplakau, ej, aj šuhaj zaplakau,
[:že si diefča nevzau, že si diefča nevzau.:]