Za gorami, za dolami

Rabča, Orava

Za gorami, za dọlami

1.
Za gorami, za dọlami, za ľasami
pob́iľi šy dva Goraľe scypokami.
[:Hej, Goraľe, ňyb́ičy še,
mọ Goraľka dva varkocki, pọdžeľčy še.:]

2.
Přeco ḿe ty, přeco ḿe ty, Jašku, b́ijys,
e jo rob́e, ḱe jo rob́e a ty ṕijys.
[:Ḱe jo rob́e robotecke
a ty ṕijyz a ty ṕijyz gořolecke.:]

3.
e jo rob́e ryncyckami
a ty ṕijyz a ty ṕijyz poharkami.
[:Ḱe jo rob́e jako muľa
a ty  ṕijyz a ty ṕijyz jako duha.:]