Za koľende džeňkujeme

Rabčice, vianočná

1.
Za koľende džeňkujeme,
scenšte zdrovje vjensujeme
[:be šče beľi scenščňi zdrovi
a po šmjeršči blozenemi.:]

2.
Me juz vod vos vôdchôdzeme,
vo rok do gud še zejdeme,
[:be šče beľi scenšňi, zdrovi
a po šmjeršči blozenemi.:]