Aňi ja ňe znala

1.
Aňi ja ňe znala, što take vyznaňja,
ach, ňa naučylo virne ľjubovaňja.
[:Na gambočki kupcjam mjala, a na ličko maľjara,
čom bym sebe, Bože, hory ňetrymala.:]

2.
Tomu ja najradšej dveri otvarjala,
tomu any ja sia, vera ne distala.
[:Na gambočki kupcjam mjala, a na ličko maľjara,
čom bym sebe, Bože, hory ňetrymala.:]

3.
Tomum sja dostala, što do nas ne chodyv,
što našu chyčočku zdaľeka obchodyv.
[:Na gambočki kupcjam mjala, a na ličko maľjara,
čom bym sebe, Bože, hory ňetrymala.:]

4.
Nedalas ňa, mamko, za moho frajira,
za to teper chodžu taka nevesela.
[:Na gambočki kupcjam mjala, a na ličko maľjara,
čom bym sebe, Bože, hory ňetrymala.:]

5.
Dalas ňa, mamočko, za horu, dolynu,
žebym nechodyla do vas na hostynu.
[:Na gambočki kupcjam mjala, a na ličko maľjara,
čom bym sebe, Bože, hory ňetrymala.:]

6.
A ja totu horu navkolo obidu,
a do vas, mamočko, na hostynu pryjdu.
[:Na gambočki kupcjam mjala, a na ličko maľjara,
čom bym sebe, Bože, hory ňetrymala.:]

7.
Ne zato ja pryjdu, žebym sja hostyla,
ľem za to ja pryjdu, žebym vas vydila.
[:Na gambočki kupcjam mjala, a na ličko maľjara,
čom bym sebe, Bože, hory ňetrymala.:]


Poznámka: podobná pieseň: Odam še ňeodam, Oddam še, ňeoddam...