Aňi ja tu ňemam śerca veśeleho

1.
[:Aňi ja tu ňemam śerca veśeleho,:]
[:bo ja tu ňevidzim frajira svojeho.:]

2.
[:Kebi ja tu svojho frajira vidzela,:]
[:choc ja taka chora, ta bim vizdravela.:]

3.
[:Aňi to ňemože ňichto vipovedzec,:]
[:jak s frajirom dobre po večaroch śedzec.:]

4.
[:Poboškaj, ňeukuš, oblap a ňezaduś,:]
[:pobośkaj mi ľičko, šuhaj dakuśčičko.:]