Za dubom, pred dubom

Terchová

1.
Za dubom, pred dubom jedna mala dve,
červené jabĺčka, sěúbela ich mne.
[:Keď mi mala druhé dař, začala sa vymlúvař,
že nemá, že nedá, že by bolo zle.:]

2.
Povedz mi, má milá, čos taká bledá,
veď si ty bývala vždycky červená.
[:Líčka sú ti zbledené, očka sú ti skalené,
povedz mi, má milá, kto chodí k tebe.:]