Pri trenčanskej bráne

1.
[:Pri trenčanskej bráne stoja kone vrané.:]
[:Vysedajú chlapci, vysedajú chlapci, vysedajú na ne.:]

2.
[:Jak na ne sedajú, na Boha volajú.:]
[:Bože náš, pomáhaj, Bože náš, pomáhaj našmu bojovaňú.:]

3.
[:Bože nám pomáhaj aj Panna Mária,:]
[:aby nezhynula, aby nezhynula moravská krajina.:]