Go̲raľu, cy či ňe žaľ (Goraľu, cy či ňe žaľ)

1.
Goraľu, cy či ňe žaľ, odhodžič od stron ojcyzny.
Švjyrkovyk ľasof i haľ, i tyk potokof střebřystyk (přecystyk).
[:Goraľu, cy či ňe žaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

2.
I goraľ na gory spožyral, i lzy renkavem učyral.
I gory opuščič třeba, dľa hľeba, paňe, dľa hľeba.
[:Goraľu, cy či ňe žaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

3.
Goraľu, vroč še do haľ, bo tam ostaľi ojcovje.
Ke pudžes v daľeki kraj, kto šňimi bedže, to kto vje.
[:Goraľu, cy či ňe žaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

4.
I goraľ jak džecko place, mozno juz ňezobace.
Švjyrkovyk ľasof i haľ, plac sobje, goraľu plac.
[:Goraľu, cy či ňe žaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

5.
Vžon goraľ ze sobom skřipce, převloki svoje i krpce.
I posel v daľeki kraj, graj sobje, goraľu, graj.
[:Goraľu, cy či ňe žaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

6.
Zalomjyl rence i vzdyha, droga moja, povedžal sčiha.
Bo džyfce opuščič třeba, dľa hľeba paňe, dľa hľeba.
[:Goraľu, cy či ňe žaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

o - čítaj niečo medzi o a u
- obyčajne sa spievajú iba prvé dve slohy
- poznámka pre vyhľadávanie - go̲ral = goral, go̲ralu, go̲raľu, goralu

- převloki = remence - širšie pásy so zapínaním na 2-3 pracky nad krpcami
- švjyrk - červený smrek