Duje víchrik

1.
Duje víchrik po dubine,
ach, už moja mladosť hyne.

2.
Moja mladosť i podoba,
tak mi hyne jako voda.

3.
Voda zhyne, druhá príde,
moja mladosť už nepríde.