Chudobná dievčina

1.
Chudobná dievčina, tebe svadba stojí,
[:dobre si pomysli, koho na nej neni.:]

2.
Neni na nej neni, tvá drahá mamička,
[:už na nej vyrásla červená ružička.:]

3.
Už je tá ružička, už je odkvitnutá,
[:už je tvá mamička na prach rozpadnutá.:]

4.
Chudobný mládenec, tebe svadba stojí,
[:dobre si pomysli, koho na nej neni.:]

5.
Neni na nej, neni, tvoj drahý tatíček,
[:už na ňom vyrástol červený hrebíček.:]

6.
Už je ten hrebíček, už je rozkvitnutý,
[:už je tvoj tatíček na prach rozpadnutý.:]