027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skVohľadi

1.
Ceple dňi už prešli a žimne prichodza,
ktore še chcu ženic, po vohľadoch chodza, z večara.

2.
Choľem bi me prišol, kamarat zavolac,
žebi mi z ňim išol ščejsce oprobovac, k dzivčecu.

3.
Vžal som sebe pipku, obľekol huňanku,
torbečku na pľeco a pujdzeme Janku, probovac.

4.
Ešči sme poštretľi na draže bačika,
chcem sebe zakuric, pital som švabľika, pripaľic.

5.
A kedz sme tam prišľi, do oblaka kukľi,
z veľikeho šmichu, dobre sme ňepukľi, do čista.

6.
Stari pipku žmoľil, dzivka višivala
a stara v pojsceľi, tak bľichi lapala, čertovske.

7.
Ešťi som ľem zrobil do prikľeta kroku,
takoj som uderil z hlavu do firštoku, sumene.

8.
A v totim prikľece cmota jak v komiňe,
spadľi sme do šapľa dze buľi pomije, pre šviňe.

9.
Dzvere še otvora, stari na nas kuka,
co še tam vaľace, šak poce do dnuka, do chiži.

10.
Stari, dobri človek, hňedz nahaňa staru,
noľem priňeš chľeba i kušťičko cmaru, pre hojsci.

11.
A jak tam šedzime, coškaj še tam duri,
a v totej pojsceľi, ňešu vajca kuri, pre dzeci.

12.
Zbohom, dobre ľudze, naj še vam tu dari,
zabijajce bľichi od žimi do jari, z varechu.