027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skCez hajíček chodník biely

1.
[:Cez hajíček chodník biely, chodí Janík zarmutený,:]
tam pod stromečkom sedáva, slavík mu pieseň spievava.

2.
[:Nespievaj slavík pieseň svú, nerob žiaľu mojmu srdcu.:]
Mňa už neteší pieseň tvá, mne leží v srdci Anka má.

3.
[:Na dva roky som odveden, zajtra na rozlúčku pridem.:]
Do hája často chodievaj, za mňa sa k Bohu modlievaj.

4.
[:Prešiel ročik a jeden deň, Anka je v háji každý deň,:]
tam pod stromečkom sedava a plačuc lístok čítava.

5.
[:Prešiel ročik a viacej dni, Anka do hája nechodí,:]
boľavou rúčkou píše list, nemožem viac bez teba žiť.