027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skV pondelok rád pálenku pijen

Nemčiňany

1.
V pondelok rád pálenku pijen,
v utorok za golier vylejen,
ve stredu šenkujen,
a vo štvrtok pred muzikou tancujen.

2.
A v piatok pôjdeme sa napiť,
v sobotu šenkára vyplatiť
a to tak deň po deň,
pilo by sa, ver by sa každý deň.

3.
Keď prišla svätá nedelôčka,
pila by sa dobrá borovička,
a to tak deň po deň,
pila by sa borovička každý deň.


alebo:
V pondelek borovičku pijem
Myjava

1.
V pondelek borovičku pijem
a vo ftorek vino nevilejem,
a vo stredu tancujem,
od večera až do rána,
pri muzice verbujem, verbujem.

2.
A ve štvrtek zas si lúbim upit,
a v piatek šenkárom poplatit,
odpolodna v sobotu
lachko si ja porechnujem
na každí den robotu, robotu.

3.
A ked príde Božia nedelečka,
zas sa pije znova borovička,
tak to ide den po den,
pila bi sa borovička
každi den, každi den.


alebo:
Veľké Kapušany

1.
U ňedzeľu rad paľenku pijem
a pondzelok ňeraz ju viľejem.
V utorok banujem,
ešči sebe pri muzice tancujem.

2.
A vo stredu treba se mi napic
a u štvrtok frajirku oblapic.
A v piatok, v sobotu,
treba se mi porahovac z robotu.

3.
A jak pridze druha ňedzeľočka,
pila bi se sladka paľenočka.
Nedzeľa, sedzmi dzen,
pila bi se palenočka každi dzeň.


alebo:

1.
V ňedzeľu rad palenku pijem,
v pondzelek nerad ju vyľejem,
ve vtorek banujem,
ešte sebe pri muzice tancujem.

2.
Vo stredu robotu začínam,
vo štvartek do domu sbiram,
a v piatek, v sobotu,
trebalo sa porachovať s robotu.

3.
Už nam prišla zajs nedzelečka,
pila by sa, ej, palenečka,
a to tak deň po deň,
pila by sa palenečka každy deň!