Už som sa oženil, budem dobre žiť

1.
Už som sa oženil, budem dobre žiť,
žena bude robiť a ja budem piť,
[:žena bude orať, deti budú siať,
ja v krčme červenô vínko popíjať.:]

2.
A keď žitko zožnem, tak ho vymlátim,
potom si ja v krčme dlhy vyplatím
[:žena bude plakať, deti nariekať,
otec všetko prepil, čo budeme mať.:]