Sprauže mi žeňičko

Hriňová, Podpoľanie

1.
Sprauže mi žeňičko, [:sprauže mi po vuoľi,:]
hej, kéd ja s krčmi puojdem, [:príďže mi naproti.:]

2.
Načo bi ja išla [:proti korheľovi,:]
keď mi žítko prepiu, [:ešte na koreni.:]

3.
Prečo si ma, žienka, [:korheľom nazvala,:]
hej, veď som ťi ňeprepiu, [:čo ťi mamka dala.:]

4.
Čo ťi mamka dala, [:dau som ťi na lúki,:]
hej, a ja som sa napiu [:z mojej holej ruki.:]