027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skPila bi som pálené

Mestečko, Trenčiansko

1.
Pila bi som pálené, kebi bolo varené,
na mú dušu,
a oňi ma šaleli, že ho fčera vareli,
na mú dušu, na mú kušu.