Pán Boh nám pomáhaj fašange začínať

Čerín, Podpoľanie

1.
Pán Boh nám pomáhaj
fašange začínať,
žebi nás veďeli
ďieučence spomínať.

2.
Keď páľenki ňeňi,
o Jezu, o Jezu,
už páľenku vezú,
už páľenku vezú.