Pálenka, drndoška

1.
Pálenka, drndoška, ňepijem, len troška,
[:na večer, na ráno, na večer, na ráno,
liter mi je málo.:]

2.
Pálenka zaspala, kalíšťek ju budí,
[:vtaň palenka hore, vstaň pálenka hore,
hybaj medzi ľudí.:]


alebo:

Skleňička drndoška
Pivnica

1.
Skleňička drndoška, ňepijem, len troška,
[:len večer, aj ráno, litra mi je málo.:]

2.
Skleňička skleňená, s ťeba je dobre piť,
[:pozdrav Boh sklenára, kerí ťa dal robiť.:]

3.
Pánboh daj, sklenáru dvesto rokú žiťi,
[:abi nám s tej sklenki dobre bolo piťi.:]