Paľenečka dobrej moci

Drienovo

1.
Paľenečka dobrej moci vyštirela na nas oči,
a my za ňu stirbro, zlato a ona s nami o blato.

2.
Paľenečka, borovička, jest v nej vody polovička,
a my za ňu stribro, zlato a vona s nami o blato.


alebo:
Paľenečka dobrej moci
Jarovnice, Šariš

1.
Paľenečka dobrej moci viščirala na mňe oči,
a ja na ňu viščirela, bo ju davno ňevidzela.

2.
Paľenečka, borovička, a v ňej vodi poloviška,
a jak mi śe poskladame, ta mi lepšej naľac dame.


alebo:
Paľenečka z boskej moci
Plavnica, Šariš

1.
Paľenečka z boskej moci viščirila na mňe oči.
[:A ja na ňu ňeviščiril, ľem ju dolu garlom driľil.:]

2.
Mam ja muža ňedobreho, miša še mi do šickeho.
[:Do šickeho co ja varim, šak ja jemu pisk oparim.:]

3.
Šuhaj, šuhaj, šuhajičku, preprovadz me prez vodzičku.
[:Prez vodzičku, prez tu prutku, co mam robic vtim zarmutku.:]

4.
Ňechcem ja ce za frajira, bo ti čarni a ja bila.
[:Bo bi mojo bile kosci, počarňeľi od ľubosci.:]

5.
Ňechodz gu nam ti pše suchi, bo ce zjedza našo muchi.
[:Našo muchi doma šedza, ket ti pridzeš ta ce zjedza.:]

6.
Daj nam Štefan, daj nam vina, da ci Pan Boh na rok sina,
[:A jak nam daš ľem paľenki, da ci Pan Boh same dzifki.:]