027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skPálené mládencom, vínečko pannám

Záblatie, Trenčiansko

1.
[:Pálené mládencom,
vínečko pannám,:]
a vodu babám,
tím starím babám, babám,
tím starím babám.

2.
[:Vínečko mládencom
a pivo pannám :/
barinu babám,
tím starím babám, babám,
tím starím babám.

3.
[:Očištec mládencom
a nebo pannám:]
a peklo babám,
tím starím babám, babám,
tím starím babám.