Moja žena ta ma kľaje že pijem

Jedľové Kostoľany, Horné Považie

1.
Moja žena ta ma kľaje že pijem,
veď to ona obanuje, keď umriem.
[:Keď ja umriem, položí ma na lávku,
príde ko mne a podvihne mi hlávku.:]

2.
Mužu, mužu, vstávaj hore, vstaň hore,
tam ti stojí liter rumu na stole.
[:Keď si ma ty pre palenuo prekliala,
vyžer si ty liter rumu aj sama.:]