Lepšie je vínko piť

Trstená, Orava

1.
Lepšie je vínko piť a v karty hrať,
[:nežli úhoročok, pole orať.:]

2.
Lepšia je pálenka nežli voda,
[:lepšia je panenka nežli vdova.:]