027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skKedz som še narodzil

Sačurov, Zemplín

1.
Kedz som še narodzil
v pivnivi pri bečky,
mesto vody vina
dali do kupačky.

2.
Kedz me chceli kriscic,
po vodu beželi,
kedz vodu spozdnili,
vinom me kriscili.

3.
Kriscili me v meňe
Boha, Otca, Syna
a ja mesto Syna,
vše povedzel: vína.

4.
Kriscili me v meňe
Boha, Otca, Ducha
a ja mesto Ducha,
ľal vino do brucha.

5.
Dali me do školy,
že by mi učil,
a ja mesto školy,
vše pri bečke kučil.

6.
Poslali me merac
oves kočišovi,
ja nameral korcom
a predal židovi.