027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skKed me na kerscinoch

Dvorianky, Zemplín

1.
Ked me na kerscinoch, ta vešele budzme,
[:zašpivajme sebe jag statečne ľudze.:]

2.
Čuduju še ľudze, dze ja še opila,
[:a ja na kerscinoch napila še vina.:]