027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skKebi sem já vedeu

Turá Lúka, Myjavsko

1.
Kebi sem já vedeu,
kedi já len umru,
dau bi sem si robit
z páleného truhuu.

2.
Z páleného truhuu,
z borovički veko,
abi mi len po méj smrti,
do méj hubi tékuo.

3.
Pálené dračica,
pekelná dračica,
do sa ho velmi napije,
oblednú mu líca.

4.
Do pálené lúbi,
temu ono škodí,
či do buata, či do vodi
bársde ho to hodí.