Išiel Franta medzo Franti

Záblatie, Trenčiansko

1.
Išiel Franta medzo Franti,
predal kabát, kúpil karti,
lepšé karti jako kabát,
na karti sa móžem zahrat.

2.
Ešče koža na baranu,
už ofčáci pijú na nu,
zejdi, koža, z barana,
už si dávno predaná