027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skFľašečka zaspala

Myslava, Abov

1.
[:Fľašečka zaspala, poharik ju budzi,:]
[:staň fľašečko hore a poc medzi ľudzi,
a poc medzi ľudzi.:]

2.
[:Paľenečka uju, už je v mojim bruchu,:]
[:už še mi ľigoce po mojim živoce,
po mojim živoce.:]

3.
[:Paľenečka ňe med, ľem je omedzena,:]
[:dzifka ňe červena, bo je viľubena,
bo je viľubena.:]

4.
[:Bo je viľubena na obidva strani,:]
[:co ju viľuboval šuhaj maľovani,
šuhaj maľovani.:]

5.
[:Šuhaj maľovani, ňedavaj mi hani.:]
[:bo ti do roboti z kijom nahaňani,
z kijom nahaňani.:]