027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skEšťe som ňevipiu, hej, za grajciar páľenki

Liptovské Sliače, Liptov

1.
Ešťe som ňevipiu, hej, za grajciar páľenki
[:a už som zavolau, hej, basoma lelki.:]

2.
Ej, basom a lelki, ej, basom azaňát,
[:keď som kožuch prepiu, prepijem i kabát.:]