Ej, už od ňeska tvrdo robiť ňebuďem

Biely Potok, Liptov

1.
Ej, už od ňeska tvrdo robiť ňebuďem,
ej, sadňem sebe do krčmički piť buďem,
ej, keď napijem na dve, na tristo zlatých,
príďe žienka, všetko ona zaplatí.