Ej, poď do izbi

Veľké Borové,Liptov

1.
Ej, poď do izbi,
[:čosi nam daš,:]
ej, tej paľenki,
[:čo v truhle maš.:]

2.
Ej, tej paľenki,
[:i ten kabat,:]
ej, pod do izbi,
[:čosi nam daš.:]

3.
Ej, sťaľi bučka,
[:u potočka,:]
ej, už je Hanka,
[:bez vrkočka.:]

4.
Ej, sťaľi brezu,
[:už ju vezu,:]
ej, už Haničku,
[:v čepci vedu.:]