Čo som aj chudobní, zato som chlap dobrí

Čerín, Podpoľanie

1.
Čo som aj chudobní,
zato som chlap dobrí,
keď ňemám pálenki,
napijem sa vodi.

2.
Kebi ja bou veďeu,
že ja buďem starí,
bou bi si odkladau
na ďeň po grajciari.

3.
Na deň po grajciari,
na tížďeň po groši,
žebi som ňechoďil
na starie dňi bosí.