Až ja umriem v meste

Ponitrie

1.
Až ja umriem v meste,
tak ma pekne neste,
[:krčiaštek s paľenym:]
na krk mi zaveste.

2.
Keby len krčiaštek,
ale aj krhličku
[:a to mi zaveste:]
na vrch, na truhličku.