Hej, sokoły (Hej, sokoly - Ukraina) - pre akordeón


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.