Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje - melódia piesne


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.