Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje - pre akordeón


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.