Na trenčianskom moste fialôčka rastie - pre heligonku


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.