Išiel Macek do Malacek - pre husle a cimbál


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.