A čijo to koňe na dvore (2) - melódia piesne


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.