Parta moja, parta (z Komjatíc) - melódia


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.