Ej, dobrú noc, dobrú noc, ale nie každému - melódia


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.