Mala som ja dúverného frajera - melódia


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.