Ej, rodičia, prerodičia, čo ste za rodičia - pre heligónku - f


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.