Haj, husičky, haj, cez zelený háj - pre heligónku - c


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.