A mu̯oj oťec takí bou̯ - A môj otec taký bol - pre muziku


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.